Jak spravujete své výdaje na cloud?

Co je Správa výdajů na cloudové služby?

Podle společnosti Gartner jsou nástroje Správy výdajů na cloudové služby (CSEM) vhodné pro automatizaci revizí, sladění a optimalizaci současných i budoucích výdajů na externí cloudové služby. Ačkoli je k tomu možné využít poskytovatele cloudových služeb, nástroje CSEM řeší tyto problémy snadněji a efektivněji než manuální přístupy.

Klíčová zjištění ze své studie převedla společnost Gartner do následujících doporučení:
  • Pokud výdaje na veřejný cloud definuje vaše organizace, zaveďte do praxe CSEM.
  • Využijte nativní služby poskytovatelů k zahájení procesů a postupů pro sledování výdajů na cloud.
  • Pokud výdaje na IaaS překročí částku odpovídající 10 % rozpočtu vaší organizace, ihned prověřte účinnost svých nástrojů CSEM.


Pro získání více informací o službě vyplňte krátký formulář.

3 kroky k nákladově efektivní cloudové strategii

Kdo nemá plán, neuspěje. 

Plán

Vypracujte strategii a plán přesunu pracovní zátěže do cloudu a poznejte všechny benefity, které vám cloud přinese.


Sledování

Získejte detailní přehled pro efektivní sledování, prognózy a rozpočet pro vaše cloudové zdroje. 

Redukce a optimalizace

Poté, co získáte přesný přehled o tom, co se ve vašem prostředí nachází, je důležité zbavit se nadbytečných nebo nepotřebných aktiv a zajistit si tak čistý obraz svého prostředí.