Vylepšená správa vašeho cloudu

space

Download Whitepaper Now

Spravujte rozpočet i náklady v multi-cloudovém prostředí 

Co je nového u této verze?

Správce zdrojů a tagů

Objevte, strukturujte a spravujte cloudové zdroje.

Custom Group Manager

Definujte obchodní jednotky (BUs) a mapové zdroje pro Bus.

Správce rozpočtu pro cloud

Vytvořte rozpočty podle obchodních jednotek.

PyraCloud nám poskytl rychlé informace o skutečných výdajích v souvislosti s plánovanou licenční smlouvou Azure Enterprise Agreement. Díky tomuto jsme zjistili, že naše výdaje na Azure budou třikrát vyšší než jsme plánovali, a to snadněji a rychleji, než kdybychom navštívili přímo portál Azure.

Richard Bezjian

Technický ředitel, LA Metro

Vlastní správce skupin

Analytický prohlížeč

Analýzy a vhledy pro snížení a optimalizaci rozpočtu i výdajů

Přečtěte si více o službě PyraCloud

Ať už jsou vaše aktiva v on-premise, nebo v cloudovém prostředí, platforma PyraCloud přináší viditelnost, přehled, automatizaci a kontrolu. Díky tomu máte prostor pro maximalizaci hodnot svých investic do softwaru a lepší řízení softwarového portfolia. Pro návštěvu webové stránky služby PyraCloud klikněte zde.

Klikněte zde a přečtěte si případovou studii (v anglickém jazyce) o spotřebě služeb Microsoft Azure

Klikněte zde a přečtěte si souhrn informací (v anglickém jazyce) o Cloud Management Module

Klikněte zde a přečtěte si stručný přehled (v anglickém jazyce) o řešení PyraCloud

© 2018 SoftwareONE, AG.

STÁHNĚTE SI WHITE PAPER
(v anglickém jazyce)