Informace o zpracování osobních údajůBeru tímto na vědomí zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice ve firmě, adresa a název firmy („Osobní údaje“) firmou SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle 140 00 Praha 4, IČ 24207519, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188674 („Správce“), jako správcem Osobních údajů za účelem identifikace a kontaktování zákazníka Správcem na základě vyplněného kontaktního formuláře.

Dále beru na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím společnostem: 
  • MILLENNIUM CZ, s.r.o., společnost se sídlem Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3, IČO: 25740067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 65912; 
  • McShakespeare s.r.o., společnost se sídlem Na hutích 662/11, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 01848330, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 212188; a
  • SoftwareONE AG, společnost se sídlem Mühlebachstrasse 3, 6371 Stans, Švýcarská konfederace, zapsaná v rejstříku kantonu Nidwalden, číslo zápisu CHE-107.401.257,

jako zpracovatelům pověřeným Správcem.

Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k Osobním údajům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), právo na opravu Osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, právo na likvidaci Osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/a skutečnosti, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí Osobních údajů bude mít za následek nemožnost kontaktování zákazníka Správcem. V případě pochybností je možné se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na adrese info.cz@softwareone.com
*Pole označená hvězdičkou jsou povinná